Svētciema zirgu stallis

Pēc atmiņu stāstiem, var secināt, ka Svētciema muižas barons ļoti mīlējis zirgus. Pētot Svētciema zirgu staļļa vēsturi var uzzināt, ka pēc valsts zemes reformas 1925.gadā zirgu stallis ir pārgājis valsts īpašumā un tajā atradusies viena no pirmajām Latvijas zirgaudzētavām. Mazās saimniecības uzdevums bija uzsākt mērķtiecīgu, plānveidīgu šķirnes zirgu audzēšanu, lai nodrošinātu Vidzemes novadam vajadzīgos vispusīgi lietojuma tipa zirgus – vaislas ērzeļus un ķēves. No zirgaudzētavas dibināšanas līdz 40.gadu sākumam tur tika izaudzētas 42 valsts ciltsgrāmatās ierakstītas vērtīgas šķirnes ķēves un 61 vaislas ērzelis, pārdoti 120 jājamzirgi. Svētciema zirgaudzētavas vēsturiskā nozīme slēpjas tajā apstāklī, ka tur likti pamati visā Padomju Savienībā un tālu aiz tās robežām pazīstamai un iecienītai “ Latvijas zirgu” šķirnei un šīs šķirnes sportiskajam tipam. Zirgaudzētava tur pastāvēja līdz 1945.gadam, pēc tam tur saimniekoja Limbažu rajona Padomju saimniecība “Salacgrīva”. Vēlākos gados Svētciema muižas zirgu staļļi nonāca pašvaldības īpašumā.  Pēc pārdošanas izsolē Svētciema zirgu stallim vairākkārt mainījās īpašnieki un tagad tā saimnieks ir igauņu uzņēmējs Raimonds Parns, kurš šobrīd veic ēkas rekonstrukcijas darbus. Kā izsakās pats Raimonds ““šī vieta ir ļoti skaista, blakus ir lielais ceļš un garāmbraucot komplekss ir labi redzams un pamanāms. Visas trīs ēkas paliks tādas kā tās vēsturiski ir bijušas. Visdrīzāk tas būs atpūtas, tikšanās un konferenču centrs ar lielām, plašām un atvērtām telpām.” Tāpat kompleksā ir plānots izveidot retro auto izstāžu zāli, jo Raimonds kolekcionē vecus auto.

Pastāsti citiem