Atrašanās vieta
Lat: 57.863384, Lon: 24.358620

Ainažu Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca

Pareizticīgo draudze Ainažos sākusi darboties 1889.gadā. Ainažos vienmēr ir bijis maz krievu tautības iedzīvotāju, bet savulaik Krievijas cars solīja zemi tiem, kas bija ar mieru pieņemt pareizticību. Tā pareizticīgo draudzē iekļuva daudzi latvieši un igauņi. 1893.g. Rīgas garīgā Konsistorija piešķīra Ainažu draudzei 24500 rbļ. pareizticīgio dievnama, skolas un mācītājmājas celtniecībai .Dievnamu uzbūvēja gada laikā, no 1894.-1895. gadam. Otrā pasaules kara laikā baznīcas zvanus noņēma vācu karaspēks, lai pārkausētu lielgabala lādiņos. Padomju okupācijas laikā – 1958.gadā – dievnama darbība tikusi pārtraukta. Draudze baznīcu atguvusi 1995. gadā.

Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps Aleksandrs uzdāvināja baznīcai jaunus 200 kg un 700 kg zvanus.   

Pastāsti citiem
Kontakti
Adrese: K. Valdemāra iela 63, Ainaži
Telefons: +371 26342831