Atrašanās vieta
Lat: 57.752222, Lon: 24.356135

Biedrības laiva

Rīgas ielā 10, Salacgrīvā skatāma zvejas laiva, ko pilsētai 2006. g. novembrī dāvināja zvejnieks Visvaldis Šrenks. Eiropas Savienības regulas neļauj mūsu zvejniekiem attīstīt zvejniecību. Gluži otrādi, nākas to sašaurināt. Visvaldim bija izvēle: uzdāvināt laivu pilsētai bezpeļņas izmantošanai ārpus zvejniecības vai atdot sagriešanai. Visvaldis izvēlējās pirmo variantu. 

1922. g. ēka Rīgas ielā 10 kļuva par miesta un pēc tam par pilsētas valdes namu. 

1924. g. arī pasta un sakaru nodaļa izteikusi lūgumu centrālai zemes ierīcības komisijai šīs telpas piešķirt pasta resoram. Tomēr valsts zemes departaments deva priekšroku miesta valdei, un tā šī vieta Salacgrīvā uz 73 gadiem kļuva par pilsētas izpildvaras sēdekli. Šai namā 1926. g. 18. decembra sēdē ar 9 balsīm par un divām pret tiek pieņemts vēsturiskais lēmums Salacgrīvas miestu pārdēvēt par pilsētu.

Tikai 1995. g. 10. novembrī, dome piedzīvoja Jurģus – pārcēlās uz telpām bijušajā Salacgrīvas ZKF bērnudārzā, Smilšu 9. Tā paša gada decembrī izcēlās ugunsgrēks un nopostīja veco vēsturisko koka ēku.

Pastāsti citiem
Kontakti
Telefons: +371 64041254
E-pasts: info@visitsalacgriva.lv
Mājas lapa: www.visitsalacgriva.lv