Nēģu upe

Upes garums ir 95 km. Par vārda "Salaca" izcelsmi valodniekiem ir dažādi viedokļi. Vieni domā, ka tas ir salikums no vārdiem sala un acs, citi uzskata, ka "Salaca" cēlies no vārda salakt (upe salokot Burtnieka ezera ūdeņus), tomēr, visticamāk, Salacas vārds cēlies no seno Lībiešu upes vārda "Saletsa". Salaca iztek no Burtnieka ezera un ietek Baltijas jūrā. Tūrisma nobraucieniem Salaca izmantojama visu sezonu ar jebkura tipa laivām. Salacas plūdums nav vienmērīgs - ir gan mierīgi posmi, kur gandrīz nav straumju, gan arī diezgan strauji, krāčaini un akmeņaini posmi. Šeit saglabāta lielākā dabiskā lašu populācija visā Austrumbaltijas reģionā, tāpēc upei piešķirts lašupes statuss, kas nosaka īpašu aizsardzības režīmu. 

Pastāsti citiem
1

#1 Annasmuižas dzelzsbetona tilts

Tilts pār Salacu 3 km augšpus Salacgrīvas - pirmais dzelzsbetona tilts Baltijā, celts 1908.g., atklāts 1909.gada 13. jūnijā. No tilta paveras raksturīgs skats uz Salacas - Latvijai nozīmīgākās Lašupes – ieleju, dabas liegumu. Tiltam bija svarīga loma satiksmes ceļu attīstībā Salacas novadā, jo pašā Salacgrīvas centrā šai laikā darbojās tikai pārceltuve. 

2

#2 LAIVU MARŠRUTI

Upes, ezeri un jūras ir senākās transporta maģistrāles, kas Latviju saistīja ar tālām un tuvām pilsētām. Kamēr zemi nepārklāja labi izveidotas ceļu tīkli, ceļošana pa ūdeņiem bija galvenokārt plostnieku un tirgotāju ikdiena. Salacgrīvas novads vienmēr ir pulcējis tos, kuri ir draugos ar ūdeni un laivošanu, dodot iespēju laivotājiem iepazīt novadu no ūdens puses, pārbaudīt savu spēku un izturību.

3

#3 Salacas pilskalna leģenda

Nav iespējams pateikt, cik veca ir Salacgrīva. Par pilsētas senāko vietu uzskatāms pilskalns Salacas upes labajā krastā.

4

#4 Nēģu tacis

Nomēģināt Salacas nēģi vislabāk ir šeit, Salacgrīvā, no augusta līdz februārim, kur ar saimnieku gādību tas turpat, uz karstām oglēm, tiek rūpīgi pagatavots. Tikai Salacgrīvā mūsdienās nēģu zvejai joprojām lieto murdu taci – unikālu zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu vēsturi. Šeit iespējams apskatīt taci, iepazīties ar nēģu zveju un nodegustēt īpašo delikatesi...