Lībiešu upurala pie Svētupes

Atrodas pie Kuiķuļu mājām Svētupes labajā krastā 10 km uz austrumiem no Salacgrīvas. Viena no visgarākajām alām vidusdevona smilšakmeņos Latvijā. Galvenās ejas garums, ieskaitot nozarojumus, ir 47 m, mazākā - 19,5 m. Vietumis alas velve ir tikai 0,3 m augsta. 1973. gadā tika veikti arheoloģiskie izrakumi, kuros atrastas monētas un svētlietas. Alā saglabājies vecākais datētais ieraksts Latvijā - 1664.g.

Tā ir bijusi Metsepoles - lībiešu apdzīvotā novada - nozīmīgākā kulta vieta. 

Kā secināms no seniem rakstiem - jo biežāk svešzemju karotāji iekaroja Salacas upi, ieņemot Salacas pili vai izlaupot tuvējās zemes, jo biežāk vietējie iedzīvotāji nesa ziedojumus uz Upuralu, lai vērsos pie Dieva un lūgtu tam žēlastību. Visticamāk, tieši šis ir viens no iemesliem, kādēļ tieši šeit atklātas Latvijā senākās sienās iegrebtās maģistās zīmes. 

 

Pastāsti citiem
Kontakti
Adrese: Kuiķule, Salacgrīvas pagasts