SAKRĀLĀS VIETAS

Iepazīsti Salacgrīvas un novada baznīcas  – to apmeklējums ir aizraujošs ceļojums cauri vēstures laika ritumam un atstās neaizmirstamus iespaidus, jo tās ir unikālas liecības par baznīcas vēsturi un to mākslas stiliem, izbaudiet to skaistumu un izjūtas dažādu konfesiju baznīcās, iepazīstiet to pasaules īpašo auru, ko tās spēj sniegt.

Pastāsti citiem
Kontakti
Telefons: +371 64041254
E-pasts: info@visitsalacgriva.lv
Mājas lapa: www.visitsalacgriva.lv
1

#1 Ainažu Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca

Pareizticīgo draudze Ainažos sākusi darboties 1889.gadā. Ainažos vienmēr ir bijis maz krievu tautības iedzīvotāju, bet savulaik Krievijas cars solīja zemi tiem, kas bija ar mieru pieņemt pareizticību. Tā pareizticīgo draudzē iekļuva daudzi latvieši un igauņi.

2

#2 Lielsalacas evanģēliski luteriskā baznīca

1777. gadā celta kā koka baznīca, kas 1856. gadā pabeigta, saglabājot vecās baznīcas jumtu, sienas uzbūvējot no jauna zem vecā jumta. 1892. gadā piebūvēts ģērbkambaris.

Altārgleznu "Kristus debesbraukšana" 1847. gadā gleznojis Limbažu aptiekārs K. Gelhārs. Baznīcas sienas rotā tēlnieka Gustava Šķiltera darinātie ciļņi. Kancele un daļa solu saglabājušies no 18.gadsimta 2.puses. Ērģeles būvētas H.Kolbes ērģeļu būvētavā Rīgā, uzstādītas 1933. gadā. 

3

#3 Salacgrīvas Sv. Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Celta 1873.gadā – tās arhitekts ir R. Pflūgs, kas ir arī Kristus Piedzimšanas jeb pareizticīgo katedrāles Rīgā autors.    

4

#4 Liepupes luterāņu baznīca

Liepupes (Pernigeles) baznīca atrodas Jelgavkrastos, tā celta laikā no 1777. līdz 1783. gadam.     Baznīca ir neparasta ar īpatnējo zvanu torņa novietojumu - sānos. Tāpēc altāris nav baznīcas malā, bet gan vidū; kancele atrodas virs altāra un mācītājs dievkalpojuma laikā ir draudzes vidū. 1971. gada 29. novembrī baznīcā izcēlies ugunsgrēks, kurā sadegusi baroka stila baznīcas iekārta, ērģeles, arhīvs. 1989. gadā uzsākta atjaunošana - Liepupes baznīcas atjaunošana bija dzejnieka Imanta Ziedoņa ideja. 1999. gada 22. maijā iesvētīja atjaunoto baznīcu.