Baznīcas

Pastāsti citiem
Kontakti
Telefons: + 371 26463025
E-pasts: info@visitsalacgriva.lv
1

#1 Ainažu Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca

Pareizticīgo draudze Ainažos sākusi darboties 1889.gadā. Ainažos vienmēr ir bijis maz krievu tautības iedzīvotāju, bet savulaik Krievijas cars solīja zemi tiem, kas bija ar mieru pieņemt pareizticību. Tā pareizticīgo draudzē iekļuva daudzi latvieši un igauņi.

Draudze bija tik bagāta, ka 1894.–1895. gadā uzbūvēja šo skaisto Dievnamu Ainažos. Otrā pasaules kara laikā baznīcas zvanu noņēma vācu karaspēks, lai pārkausētu lielgabala lādiņos. Padomju okupācijas laikā – 1958.gadā – dievnama darbība tikusi pārtraukta. Draudze baznīcu atguvusi 1995. gadā.    

2

#2 Salacgrīvas Sv. Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Celta 1873.gadā – tās arhitekts ir R. Pflūgs, kas ir arī Kristus Piedzimšanas jeb pareizticīgo katedrāles Rīgā autors.    

3

#3 Lielsalacas luterāņu baznīca

1777.gadā celta kā koka baznīca, kas 1857. gadā apmūrēta un nedaudz vēlāk, 1892. gadā, paplašināta. Altārgleznu “Kristus debesbraukšana” 1847. gadā gleznojis Limbažu aptiekārs K.Gelhārs. Baznīcas sienas rotā tēlnieka Gustava    Šķiltera darinātie ciļņi. Kancele un daļa solu saglabājušies no 18. gadsimta 2. puses. Ērģeles būvētas H. Kolbes ērģeļu būvētavā Rīgā un uzstādītas 1933. gadā.

4

#4 Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti katoļu baznīca

Celta 1997. gadā (arhitekts – ilggadējais Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs). Altāra krustu ar Kristus tēlu darinājis tēlnieks Jānis Bārda. Sienas mozaīkas “Marija Goreti” un „Vaclava tilts” ir Mairitas Folkmanes darbs.   

5

#5 Liepupes luterāņu baznīca

Liepupes (Pernigeles) baznīca atrodas Jelgavkrastos, tā celta laikā no 1777. līdz 1783. gadam.     Baznīca ir neparasta ar īpatnējo zvanu torņa novietojumu - sānos. Tāpēc altāris nav baznīcas malā, bet gan vidū; kancele atrodas virs altāra un mācītājs dievkalpojuma laikā ir draudzes vidū. 1971. gada 29. novembrī baznīcā izcēlies ugunsgrēks, kurā sadegusi baroka stila baznīcas iekārta, ērģeles, arhīvs. 1989. gadā uzsākta atjaunošana - Liepupes baznīcas atjaunošana bija dzejnieka Imanta Ziedoņa ideja. 1999. gada 22. maijā iesvētīja atjaunoto baznīcu.